කල්බදු පහසුකම්/ හයර් පර්චස්

ඔබේ වාහන සිහිනය පහසුවෙන් සැබෑකර ගැනීමට අවම ලියකියවිලි සමගින් අපවෙත පිය නගන්න. ලියාපදිංචි කළ සහ නොකළ වාහන සඳහා කල්බදු පහසුකම් සහ හයර් පර්චස් (කුලී ගැනුම්) පහසුකම් අපි පිරිනමන්නෙමු.

ස්ථාවර තැන්පතු

ස්ථාවර තැන්පතු හිමියන් අප සමාගමේ ප්‍රමුඛ පාර්ශවකරුවන් ලෙස සලකමින් ඔබේ ධනය මනා ලෙස සුරක්ෂිත කිරීමට අපි කැපවන්නෙමු.

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක ණය පහසුකම්

වඩාත් ක්‍රියාශීලී සහ තරගකාරී සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් බිහිකිරීමට අපි නිබඳ සවියක් වන්නෙමු.

මෝටර් රථ

බර වාහන, ලෑන්ඞ් රෝවර් රථ, ඩිෆෙන්ඩර් රථ සහ සැහැල්ලූ වෙළෙඳ රථ මෙරටට ආනයනය කරනු ලබන්නේ අපගේ තවත් සේවාවක් වශයෙනි.
https://www.amf.lk/wp-content/uploads/2015/06/WhatsApp-Image-2020-04-05-at-12.10.52-PM-1200x737.jpeg

නිෂ්පාදන සහ සේවා

තැන්පතු සඳහා පොලී

Amount
Period
Interest Rate 13.51 %
Maturity Amount 8377500.00

ඔබ අපවම තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?


දින දෙකෙන් කඩිනම් ණය පහසුකම්

ණය අයැදුම්කරුවන් විසින් අත්‍යවශ්‍ය නිවැරදි ලියකියවිලි ලබා දුන් විගසම, රාජකාරි දින 02ක් ඇතුළත එකී ණය අනුමත කර ගෙවීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු.

අවම ලියකියවිලි / වඩාත් සරල ක්‍රියාපටිපාටිය

ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්, පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා බිල්පත්, වැටුප් විස්තර ආදී අවම ලියකියවිලි සහ පුද්ගලික ඇපකරුවන් ඉදිරිපත් කිරීම මගින් වඩාත් සරල ක්‍රියාපටිපාටියක් හරහා ඔබට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීමට අපි මනා කාර්‍යක්ශම භාවයකින් යුතුව කටයුතු කරන්නෙමු.

නම්‍යශීලී සුහද සේවාව

අපගේ හෘදයාංගම, අවංක පාරිභෝගික ඔබ සඳහාම එකී ක්‍රියාපටිපාටින් වඩ වඩාත් නම්යශීලී කිරීමට අපි කිසි ලෙසකින් පසුබට නොවන්නෙමු.

නම්‍යශීලී නැවත ගෙවීමේ පහසුව

කල්බදු නැවත ගෙවීම ඔබට රිසි පරිදි වසර 5ක උපරිමයකට යටත්ව සිදුකිරීමට අපි අවස්ථාව ලබාදෙන්නෙමු.

පුවත් සහ සිදුවීම්


jjj
ඇසෝසියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් 50 වන සංවත්සරය සමරයි
j

ඇසෝසියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් 50 වන සංවත්සරය සමරයි

December 9, 2015

Proud to be “in control of its own destiny,” the 50-year-old, privately-owned Finance Organisation celebrates its anniversary with a new leadership team and innovations.

අප පිළිබඳව

logo-footer-amf

Associated Motor Finance Co. PLC (හෙවත් AMF) යනු 1988 අංක 78 දරණ මූල්‍ය සමාගම් පනත අනකූලව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද රජයේ අනුමත මූල්‍යායතනයකි.