මෙතෙක් ගමන

AMF සමාගම යනු ලියාපදිංචි කළ සහ නොකළ මෝටර් සයිකල් සඳහා කල්බදු සහ හයර් පර්චස් පහසුකම් සැපයීම සිය මූලික පරමාර්ථය කරගත්, මූල්‍ය විසඳුම් රාශියක් සපයන මූල්‍ය සේවා සම්පාදකයෙකි. අප ආයතනය 1988 අංක 78 දරණ මූල්‍ය සමාගම් පනත ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි කරන ලද වසර 54ක අත්දැකීම් සහිත මූල්‍ය ආයතනයකි

අලෙවි සහකාර / පුහුණු අලෙවි සහකාර

රැකියා විස්තරය
ධෛර්යවන්ත, සුහදශීලී මනා පුද්ගල සන්නිවේදන හැකියාවෙන් යුත්, තරුණ ඔබට අපගේ රැකියා දොරටු විවෘතව පවතී.
අවශ්‍ය සුදුසුකම්
  • අපොස (උ/පෙළ) සාර්ථකව නිම කර තිබීම
  • අලෙවිකරණය පිළිබඳ වෘත්තීය අධ්යාපනයක් ලබා සිටීම විශේෂ සුදුසුකමකි
  • රියදුරු බලපත්‍රය
  • විශිෂ්ට සන්නිවේදන හැකියාව
  • අන්තර්පුද්ගල සබඳතා පවත්වාගැනීමේ හැකියාව.

ඔබත් ඉහත නිර්නායකයන්ගෙන් සමන්විත, නිරන්තරයෙන් පෙරට යන කණ්ඩායමක කොටස්කරුවෙකු වීමට කැමති අයෙක් නම්, මෙම දැන්වීමෙන් දින 14ක් ඇතුළත ඔබගේ ජීවදත්ත පත්‍රිකාව amf@gmail.com යන ඊ-මේල් ලිපිනයට යොමුකරන්න.

සටහන – කරුණාකර ඔබ අයැදුම්කරන තනතුර. ඔබගේ ඊ-මේල් පනිවුඩයේ ‘විෂය’ ලෙසින් සටහන් කරන්න.

අප පිළිබඳව

logo-footer-amf

Associated Motor Finance Co. PLC (හෙවත් AMF) යනු 1988 අංක 78 දරණ මූල්‍ය සමාගම් පනත අනකූලව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද රජයේ අනුමත මූල්‍යායතනයකි.