සැපයුම්කරුවන්ගේ තොරතුරු

ශ්‍රේශ්ඨ හවුල්කරුවන් සමගින් අභිමානය කරා..

ලොව සුප්‍රකට වාහන නිශ්පාදකන්ගේ සැපයුම් දාමයකින් ආනයනය කරනු ලබන රථවාහන සඳහා අසමසම වගකීමක්ද සමගින් ඔබට කල්බදු/ හයර් පර්චස් පහසුකම් ලබාදීමට අප උත්සුක වන්නේ ඔබගේ වාහන හීනය යථාර්ථයක් බවට පත්කිරීම උදෙසාමය.
https://www.amf.lk/wp-content/uploads/2015/11/supplier_details_bajaj.jpg

ඬේවිඞ් පීරිස් මෝටර් සමාගම (බජාජ්)


ඬේවිඞ් පීරිස් මෝටර් සමාගම යනු දරන පිරිවැය, විශ්වාසනීයත්වය සහ ආර්ථිකය පිළිබඳ සිය මුද්‍රාව සමගින් අතිබහුතරයකට සේවා සපයන, ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මෝටර් රථ සමාගමයි. ඬේවිඞ් පීරිස් මෝටර් සමාගම ආරම්භයේ සිටම ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ කර්මාන්තය තුළ අසමසම ගුණාත්මකභාවක් සහ කැපී පෙනෙන වටිනාකමක් ඇතිකිරීම කැපන බවට ප්‍රතිඥා දී ඇති ආයතනයකි.
https://www.amf.lk/wp-content/uploads/2015/11/supplier_details_tvs.jpg

ටී.වී.එස් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම TVS


TVS මෝටර් සමාගම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ එකම අලෙවිකරු සහ බෙදාහැරීම් නියෝජිත බවට ඔඪී ලංකා සමාගම පත්විය. 2003 ජනවාරි මාසයේදී යුනයිටඞ් මෝටර් ලංකා සමාගම සහ TVS සන්ස් ඉන්දියා සමාගම ඒකාබද්ධ හවුල්කාර ගිවිසුමකට එළඹෙමින් TVS ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම ස්ථාපනය කරන ලද්දේ, ද්වී රෝද රථ හෙවත් යතුරුපැදි අලෙවිය මෙහෙයවීම සඳහාය. ත්‍රීරෝද රථ හඳන්වාදීමෙන් පසු එම මෙහෙයවීම්ද TVS සමාගමට ලබාදීමට ‘TVS මෝටර් ඉන්දියා’ සමාගම කටයුතු කරන ලදි.
https://www.amf.lk/wp-content/uploads/2015/11/supplier_details_honda.jpg

ස්ටැෆර්ඞ් මෝටර්ස් සමාගම (හොන්ඩා)


ස්ටැෆර්ඞ් සමූහයේ නිර්මාතෘ ෆීලික්ස් ආර්. ද සොයිසා විසින් 1977 වර්ෂයේදී ස්ටැෆර්ඞ් මෝටර් සමාගම පිහිටුවන ලදි. ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා සාධාරණ මිලකට විශිෂ්ට ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීම සඳහා වූ මහත් උවමනාව නිසාම ඔහු ලංකාවට හොන්ඩා නිශ්පාදන හඳුන්වාදීමට කටයුතු කළේය. 1970දී ලංකාවට හඳුන්වාදීමත් සමගින්ම එහි තත්ත්වය සහ විශිෂ්ටත්වය කෙරෙහි අසමසම විශ්වාසනීයත්වයක් මෙරට ඇතිවිය.
https://www.amf.lk/wp-content/uploads/2015/11/supplier_details_yamaha.jpg

ඇසෝසියේට් මෝටර්වේස් සමාගම (යමහා)


1949 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද ඇසෝසියේට් මෝටර්වේස් (පුද්ගලික) සමාගම හෙවත් AMW වසර 65 ක සේවා පළපුරුද්ද සහිත, ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ටයර් නැවත පිරවීමේ කාර්මාන්තායතනය වේ. සිය වටිනා පාරිභෝගිකයන් වෙත ලොව ප්‍රසිද්ධ මෝටර් රථ, අදාළ නිශ්පාදන සහ සේවා සන්නාමයන් පිරිනැමීමට අමතරව AMW සමාගම නිශ්පාදන සහ සේවා සංවර්ධනය තම සුවිශේෂී අවධානයද යොමුකරයි.

අප පිළිබඳව

logo-footer-amf

Associated Motor Finance Co. PLC (හෙවත් AMF) යනු 1988 අංක 78 දරණ මූල්‍ය සමාගම් පනත අනකූලව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද රජයේ අනුමත මූල්‍යායතනයකි.