குத்தகை / வாடகைக் கொள்வனவு

உங்களது வாகனக் கனவை நனவாக்கிட மிகக்குறைந்த ஆவணங்களின் தேவைப்பாடுகளுடன் பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் பதிவு செய்யப்படாத பலதரப்பட்ட வாகனங்களுக்கும் இலகுவான முறையில் வாடகைக் கொள்வனவு சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

நிலையான வைப்புகள்

எமது நிலையான வைப்பு உரிமையாளர்களைää எமது நிறுவனத்தின் மிக முக்கிய பங்காளர்களாக நாம் கருதுகின்றோம்.

சிறிய மற்றும் நடுத்தர வர்த்தகங்களுக்கான கடன்கள்

மாற்றங்களை எதிர்நோக்கி வரும்ää போட்டி மிக்க தொழில் வாய்ப்புக்களை உருவாக்கக்கூடிய சிறிய மற்றும் நடுத்தர வர்த்தகங்களுக்கு நாம் எப்போதும் துணை புரிவோம்.

வாகனங்கள்

சகல விதமான பார வாகனங்கள் லேன் றோவர் டிபென்டர் மற்றும் சிறிய வர்த்தக வாகனங்களையும் இறக்குமதி செய்தல்.

உற்பத்திகளும் சேவைகளும்

வைப்புகளுக்கான வட்டி

Amount
Period
Interest Rate 13.51 %
Maturity Amount 8377500.00

நீங்கள் ஏன் எம்மைத் தெரிவு செய்ய வேண்டும்?


கடன் வசதிகளைப் துரிதமாகப் பெற்றுக்கொடுத்தல்

வாடிக்கையாளர்கள் தேவையான ஆவணங்களைக் கையளித்ததும்ää இரண்டு வேலை நாட்களில் கடன்களைப் பெற்றுத்தர நாம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றோம

இலகுவான செயற்பாடு

கடன் வசதிகளைப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு மிகக் குறைந்த அளவிலான ஆவணங்களான தேசிய அடையாள அட்டையின் பிரதி கட்டணப் பட்டியல் ஒன்றின் பிரதி சம்பளப் பட்டியலின் பிரதி பிணையாளர்கள் போன்ற விடயங்களை மாத்திரமே நாம் பெற்றுக்கொள்கின்றோம்.

நெகிழ்வான செயற்பாடுகள

கடன் வசதிகளைப் பெற்றுக்கொடுக்க குறித்த ஆவணங்கள் தேவைப்படும் சந்தர்ப்பத்திலும்கூட உண்மையான வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பரிந்துரைக்கப்படட ஆவணங்களில் இருந்து விலகிச் செயற்படும் தன்மையை நாம் கொண்டுள்ளோம்.

இலகுவான மீள் கொடுப்பனவு முறைகள

உங்களது வருமானத்திற்கு ஏற்பää ஐந்து வருடங்கள் வரை குத்தகை வசதிகளுக்கான கொடுப்பனவு முறைகளை நீங்களே அமைத்துக்கொள்ள முடியும்.

செய்திகள் & நிகழ்வுகள்.


எங்களை பற்றி

logo-footer-amf

அசோஸியேட் மோட்டோர் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி நிறுவனமானதுää 1988 ஆம் ஆண்டின் 78 ஆம் இலக்க நிதி நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையில் பதிவு செய்யப்பட்ட அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு நிறுவனமாகும்.